Bělorusko, plným označením Běloruská republika, je vnitrozemský stát ve východní Evropě. Na západě hraničí s Polskem, Litvou a Lotyšskem, na severu a východě s Ruskem a na jihu s Ukrajinou. Jako nástupnický stát bývalého Svazu sovětských socialistických republik získalo nezávislost v roce 1991.

 

Základní informace o Bělorusku