Rusko je největším státem světa, zaujímající téměř 12% světové souše. S počtem 143,2 milionů obyvatel je Ruská federace devátá nejlidnatější země na světě. Zahrnuje značnou část východní Evropy a téměř celou severní Asii. . Většina území leží v oblastech pro život krajně nepříznivých, a je tudíž velmi řídce osídlena.

Ruská kultura vychází z tradic pravoslavného křesťanství, přestože ji silně ovlivnilo období ateistického Sovětského svazu. Zároveň je současné Rusko mnohonárodnostním státem, který kromě úřední ruštiny uznává také regionální jazyky jednotlivých menšin

Základní informace o Rusku