(580 tis. obyvatel, 8531 km od Moskvy)

leží v oblasti ústí řeky Ussuri do Amuru. Původní obyvateli oblasti jsou Nanajci. Město založil r. 1858 generální guvernér východní Sibiře, hrabě Nikolaj Muravjov, později zvaný Amurský, jako vojenský post během kampaně o znovu dobytí amurské oblasti z rukou čínských Mandžuů. Jméno města je podle významného ruského průzkumníka ze 17. stol. Jerofeje Chabarova. Většinu r. 1920 bylo město v japonských rukou. Konečně vítězství bolševiků na Dálném Východě zajistila operace u Voločajevky, 45 km západně. V r. 1969 se odehrály na ussurijském ostrově Damanský krvavé srážky mezi čínskými a sovětskými vojáky a napětí trvalo do r. 1984. V r. 1991 vrátili Rusi Damanský ostrov i několik dalších zpět Číně.

Ve městě je budova oblastní Knihovna s cihlovou fasádou z r. 1500-02, budova Amurské paroplavební společností s okrouhlou věží, kostel Narození Krista s interiérem s kaleidoskopem skleněných ikon, výborné regionální muzeum o dějinách Dálného Východů, jeho fauně a flóře, nerostném bohatství, Umělecké muzeum s Japonským porcelánem z 19. stol., ruskými plátny, ikonami, vojenské muzeum s exponáty hlavně o rusko – japonské válce,

12 – hektarová botanická zahrada se vzorky všech stromů a květin ruského Dálného Východů.