Chatyň – Kurgan Slávy

Exkurze po místech spojených s některými událostmi 2. světové války na území Běloruska. Na 54. Km dálnice Minsk  – Pleščenice je Chatyň – památník všem objetím hitlerovského teroru na běloruském území. Komíny – obelisky na místě každého vypáleného domu a věnce z černého, jakoby zuhelnatélého  betonu na místě vrátek, která kdysi vedla do nádvoří, laviček, studňových srubů …

 

Na 21. Km Moskévské dálnice na rozsáhlé rovině se vypíná majestátní a monumentální Kurgan Slávy – výletníci se dozvědí o proslulé operaci „Bagration“, o osvobození Běloruska. Na těchto polích se konala jedna z nejdůležitějších bitev za osvobození Běloruska. Právě tady vojáci čtyř front  – 1., 2., 3. Běloruské a 1. Pobaltské sevřely známý „Minský kotel“, tímž otevřely sovětským vojskům cestu do Východného Pruska.

 

 

Mír – Nesviž

 

 

Mírský zámek – unikátní památka běloruské architektury, nachází se na seznamu UNESCO; vyletníci navštěvují věž, přistupují ke hrobce Svatopolk – Mirských v parku. V Nesviži – seznámení s plánem města, Sluckou bránou, radnicí, prohlídka památníka S. Budnému, návštěva farného kostela (16. stol.), zámeckého parkového komplexu Radziwillů s jezery, prohlídka parku s památníky a legendami.

 

Národní park Bělověžský prales – Kamenec

 

 

Exkurze seznamuje s nejstarší přírodní rezervací na území Běloruska, zařazené do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tento majestátní prales zaujímá rozlohu 87 600 ha a je jedinečnou přírodní památkou přírody, je jediný prales v centrální Evropě, který se zachoval téměř nedotknutelně. Návštěva muzea přírody a prohlídka výběhu s divokými zvířaty.

Okružní prohlídka po pralese s procházkou k dubu velikánu.

Památníky Kamence:  věž – donžon („Bílá věž“) od arichtekta Aleksy (1276 r.) a chrám 20. stol.