Velký Almatinský vrcholek (3681), hora Abaja (4050), atd.