Obecné informace o vízech do Běloruska

Mezi Českou republikou a Běloruskou republikou platí vízová povinnost. Ke vstupu na území Běloruské republiky je tedy kromě platného cestovního dokladu nutné i platné vstupní vízum.

Informace k udělení víz do Běloruské republiky:

Občané ČR mohou o běloruská víza a o veškeré informace týkající se udělování víz požádat na Velvyslanectví Běloruské republiky (Adresa: Velvyslanectví Běloruské republiky, ul. Sádky 626, Praha 7 – Trója, 171 00 tel. 233 540 899, 233 541 011, fax. 233 540 925, e-mail: czech@belembassy.org ).

Každá žádost o běloruské vízum je posuzována individuálně v Běloruské republice. Na webové stránce běloruského ministerstva zahraničních věcí www. mfa.gov.by byl v části konzulárních dotazů umístěn nově používaný vzor vízového dotazníku v různých jazykových mutacích. Podle informací z Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze při žádostech o služební a návštěvní víza s maximální dobou platnosti do 30 dnů mohou občané EU včetně ČR obdržet uvedená víza bez pozvání, pouze na základě vyplněného vízového formuláře. Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze má právo požadovat doplňující materiály podle vlastního uvážení (např. pozvání od fyzické osoby, potvrzené Oddělením pasové a vízové služby milice podle trvalého bydliště zvoucí osoby, v případě turistických cest může být vyžadován voucher, resp.potvrzení o úhradě turistických služeb). Turistické vízum se uděluje na 1 měsíc, v Běloruské republice může být prodlouženo max. o 10 dnů.

Služební vízum se uděluje až na dobu do 90 dnů.
Pro vystavení tranzitního víza je nutné přiložit vízum cílového státu a doklad o zajištění nákladů spojených s vycestováním z území Běloruské republiky (mezinárodní cestovní lístek či peněžní prostředky).
Občané ČR jsou povinni při vstupu (v případě tranzitu) nebo opuštění území Běloruska uhradit poplatek 3 USD. Po úhradě poplatku musí poplatník obdržet potvrzení o jeho zaplacení.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky přicestování nezměnily.

Potřebné doklady pro vyřízení turistického víza:

  • Cestovní pas (pas musí být platný min. 6 měsíců po plánovaném návratu z Běloruska)
  • 1 x fotografie 3 x 4 cm
  • 1 x vyplněný formulář (lze stahnout zde)
  • Kopie cestovního pojištění

 

Formulář ruské vizum od Artevia

 

Formulář a cena pro získání víza do Běloruska zde

V případě že nechcete vyplnit tento formulář elektronicky, můžete si jej stáhnout zde, vyplnit a společně s fotografii, cestovním pojištěním a cestovním pasem nás osobně navštívit, nebo zaslat poštou.